• Profesionální kominické práce

Každý komín má svůj specifický vnitřní průměr. Tam, kde potřebujeme zvětšit průměr ( pro komínovou vložku, pro zvětšení tahu) komínu se použije komínová fréza.

Komínová fréza, která pracuje na principu odstředivé síly, za pomoci hydraulické turbíny, která má více jak 10000 ot./min. Komínovou frézou lze zvětšit průměr rovného i uhýbaného komínového průduchu od 100 do 450 mm bez sekání nebo zasahování do vnějšího zdiva komína.

Princip frézování:

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli, které odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a pod.
Frézování komínů se provádí zpravidla ústím komína ze střechy, popř. kontrolním nebo čistícím otvorem z půdního prostoru. Frézovat lze komínové zdivo z plných pálených cihel, komíny vytažené maltou i případné betonové věnce v místech průchodu komína stropy. Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.

Frézování  je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování trvá ve většině případů jeden den a prakticky neomezuje provoz objektu. Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 35 - 45 % nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového kom. tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Ceny za frézování se pohybují v rozmezí od cca 1000Kč až 2500Kč za 1m. Záleží na materiálu z jakého je komín postaven, na délce a o kolik ho chceme zvětšit.