• Profesionální kominické práce

Vymazání komínů speciální hmotou - všechny komíny důsledkem spalin a působením kondenzačních par jsou vystaveny velkému opotřebení. Cihly a malta se pomalu  rozpadají a drolí, komín se stává nefunkční, netěsní. Spaliny mohou vnikat do obytných prostor, kde jsou pro zdraví člověku nebezpečné. Proto je třeba vnitřní stěny komínu renovovat. Do komínu se shora leje speciální malta. Za pomocí vrátku a ocelové štětky se nanáší na stěny, které dokonale utěsní. Po zatvrdnutí malty ( asi po 48 hodinách) je komín opět připraven k provozu Tato metoda je určena hlavně pro provoz tuhými palivy.

Cena za vymazání komínu se pohybuje v rozmezí cca 1500Kč až 2500Kč za 1m. Záleží na stavu komínu a na velikosti průměru průduchu.