• Profesionální kominické práce

MULTIkeram K s tenkostěnnou keramickou vložkou s hrdlem pro všechny druhy
paliv a možností přívodu vzduchu ke spotřebiči mezi vložkou a pláštěm komínu.

Díky vývoji nových spotřebičů a paliv z řad topných olejů a plynů vyvstala potřeba nových odolných komínových vložek pro různé druhy zátěží. Nejedná se pouze o účinky horkých spalin, ale též o odolnost proti vlhkosti a látkám vznikajících při spalování. Doba snižování ekologické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti přináší i požadavek na co nejtěsnější systémy, jichž se dosahuje vysokou přesností výrobku, jeho homogenitou a malým počtem spojů. Toto vše zajišťuje nový komínový systém MULTIkeram s přesnými slabostěnnými keramickými vložkami s flexibilní (plastickou) přísadou proti poškození popraskáním vložky  při manipulaci s výrobkem.

Komínový systém MULTIkeram S je kompletní vícevrstvý komínový systém určený pro samostatné komíny s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů pro všechny druhy paliv. Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 400°C a je zcela odolný při vznícení sazí vzhledem k požární bezpečnosti stavby.
Přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu k topidlu vyžaduje další prvky v objektu, jako jsou otvory nebo kanály. Kvůli požadavkům na úsporu topné energie systém MULTIkeram K řeší tento problém tak, aby odpadl přívod chladného vzduchu vnitřkem domu. Vzduch ke spotřebiči proudí tělesem komínu prostorem mezi tvárnicí a keramickou vložkou.

 

MULTIkeram S s tenkostěnnou  keramickou vložkou s hrdlem pro všechny druhy paliv.

Komínový systém MULTIkeram S je kompletní vícevrstvý komínový systém určený pro samostatné komíny s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů pro všechny druhy paliv. Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 400°C a je zcela odolný při vznícení sazí vzhledem k požární bezpečnosti stavby.
Díky vývoji nových spotřebičů a paliv z řad topných olejů a plynů vyvstala potřeba nových odolných komínových vložek pro různé druhy zátěží. Nejedná se pouze o účinky horkých spalin, ale též o odolnost proti vlhkosti a látkám vznikajících při spalování. Doba snižování ekologické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti přináší i požadavek na co nejtěsnější systémy, jichž se dosahuje vysokou přesností výrobku, jeho homogenitou a malým počtem spojů. Toto vše zajišťuje nový komínový systém MULTIkeram s přesnými slabostěnnými keramickými vložkami s flexibilní (plastickou) přísadou proti poškození popraskáním vložky  při manipulaci s výrobkem.

Komínový systém BLK Klasic jsou nejlehčí varianta zděného komínu

Komínový systém BLK Klasic je kompletní vícevrstvý komínový systém pro samostatné komíny s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva (kotle, kamna, krby, sporáky), kapalná paliva (kotle na topný olej), i pro spotřebiče na plynná paliva (plynové kotle, ohřívače vody). Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 600°C a je zcela odolný při vznícení sazí vzhledem k požární bezpečnosti stavby.