• Profesionální kominické práce

Přestavba na místě

Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána povětrnostními vlivy. Vzhledem k ochlazování komínového zdiva v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách.

Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného komínového zdiva i omítku komínového tělesa.

Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti. Popsané procesy vedou k narušení a rozpadu nadstřešní části komínu.

Přestavby

Poškozenou nadstřešní část komínu je nutné odbourat a nově vyzdít z kvalitních cihel. Právě kvalita použitých lícových cihel společně se zdící maltou určuje z velké části životnost nového komínu. Veškeré stavební práce provádíme za pomoci závěsného lešení a výškového dopravníku. Tím eliminujeme transport veškerých materiálů vnitřkem budovy na minimum.